Dystopisk lesesirkel

Vil du lese dystopier? Bli med i Dystopisk lesesirkel!
Høres det litt ensidig ut? Det er det ikke. Dystopisk tematikk krysser alle sjangre. Det er selvsagt gratis og uforpliktende å være med, du kan være med på en bok én gang, eller alle. Vi diskuterer bøkene på bokelskere.no. På denne nettsiden finner du ressurser, oversikt over tidligere bøker, mulighet for å melde deg på e-postliste og annet som kan være nyttig.


Vil du ha melding om nye bøker og avstemminger på e-post?


Hva er en dystopi?

Leksikondefinisjonen fra snl.no av dystopi er slik:
“Dystopi er et oppdiktet, fremtidig skrekksamfunn, en skildring av et samfunn hvor dårlige krefter har fått overtaket, for eksempel i form av diktatur, kriminalitet eller miljøsammenbrudd. Dystopi står i motsetning til utopi.”

For meg er dystopier et stort, gjennomtenkt “hva om”. Hva om det skjedde en gigantisk atomulykke? Hva om klimaendringene skapte en tsunami over England? Hva om myndighetene kunne se alt du gjorde? Hva om det fantes en zombie-sopp?

Dystopier er kjempeinteressante tankeeksperimenter. I beste fall kan de lære oss noe om tiden de er skrevet i, selv om de handler om fremtiden. Dystopier kan være et verktøy for samfunnskritikk, i samfunn hvor dette ikke er lov. Og de kan være store eventyr. De kan være urbane, teknologiske sci-fi-historier, eller rolige beretninger med kun ett menneske i en skog.

Om Dystopisk lesesirkel

Create your website with WordPress.com
Get started